Dzisiaj przychodnia jest czynna od 11:00 do 18:00+48 782 180 202

Staramy się zawsze rozważnie planować postępowanie ze zwierzętami podejrzewanymi o wystąpienie lub ze stwierdzoną chorobą nowotworową. W celu postawienia diagnozy wykonujemy badania możliwie mało obciążające pacjenta: USG, RTG, badania krwi oraz biopsję cienkoigłową zmian chorobowych z oceną cytologiczną lub histopatologiczną. W zależności od rozpoznania choroby i towarzyszącego jej rokowania uzgadniamy z opiekunem planowany przebieg leczenia, które może przybrać formę zabiegu chirurgicznego, leczenia farmakologicznego, odpowiedniej dietoterapii, rehabilitacji lub kombinacji wielu metod postępowania.