Dzisiaj przychodnia jest nieczynna. Zapraszamy w najbliższy dzień roboczy.
Sala operacyjna w przychodni dla zwierząt w Bogatyni wyposażona jest w dwa rozbudowane stanowiska zabiegowe. Każde z nich jest wyposażone w pełny monitoring pacjenta (tętno, liczba oddechów, wysycenie tkanek tlenem i dwutlenkiem węgla, ciśnienie w drogach oddechowych, elektrokardiograf i moduł do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi w głównych naczyniach krwionośnych i sercu u pacjentów niestabilnych). W ciężkich przypadkach lub gdy wymaga tego technika operacyjna, możemy wykonywać zabiegi również po wyłączeniu własnego oddechu zwierzęcia, stosując wymianę gazową respiratorem z kontrolą ciśnienia, objętości i częstotliwości oddechów.

Wykonujemy szerokie spektrum rutynowych i zaawansowanych zabiegów na jamie brzusznej i narządach klatki piersiowej. Operacje, takie jak kastracja, sterylizacja przeprowadzamy w trybie planowym, w trybie pilnym jesteśmy przygotowani do niesienia pomocy w stanach nagłych: krwotoki pourazowe po wypadkach komunikacyjnych (m. in. pęknięcie śledziony, wątroby, nerek, pęcherza moczowego), tamponada osierdzia i guzy podstawy serca, odma opłucnej, skręt i ostre rozszerzenie żołądka, ciało obce w przewodzie pokarmowym.

Bierzemy udział w specjalistycznych szkoleniach w kraju i w Europie, dzięki czemu leczymy chore zwierzęta z zastosowaniem technik rekonstrukcyjnych: operacje ektopowych moczowodów, rozszczepienie podniebienia, wady budowy powiek, skutki zespołu ras brachycefalicznych (zwężone nozdrza, przedłużone podniebienie miękkie itd.), choroby wrodzone i rozwojowe narządów wewnętrznych.

Dużą staranność przykładamy do operacji onkologicznych u zwierząt. Wykonanie operacji zawsze powinna poprzedzać analiza choroby i takie pokierowanie leczeniem, aby zmaksymalizować możliwość wyleczenia, a tam, gdzie nie jest to możliwe - aby jak najbardziej wydłużyć zwierzęciu czas życia w komforcie, jakiego oczekiwalibyśmy dla naszego przyjaciela.