Dzisiaj przychodnia jest nieczynna. Zapraszamy w najbliższy dzień roboczy.

Zapleczem sprzętowym, które wykorzystujemy do badań są dwa aparaty do morfologii krwi: klasa 3-Diff oraz 5-Diff - wyniki otrzymujemy jeszcze w trakcie wizyty. Na bieżąco badamy poziomy elektrolitów, wykonujemy również oznaczenia biochemiczne z możliwością wyboru pojedynczych parametrów, jak i całych paneli narządowych (wątrobowe, nerkowe, tarczycowe, trzustkowe, geriatryczne czy przedoperacyjne). Nasza aparatura rozbudowana jest o możliwość badania płynu mózgowo-rdzeniowego, pomiarów biochemicznych w moczu (m. in. ilościowe oznaczanie białka). Wykonujemy pomiary amoniaku w osoczu w diagnostyce zespolenia wrotno-obocznego, stężenie mleczanów w intensywnej terapii oraz gazometrię krwi tętniczej lub żylnej w stanach zagrożenia życia. Dysponujemy nowej generacji półilościowymi testami do oznaczania lipazy swoistej dla psów, przydatnymi w rozpoznawaniu zapalenia trzustki.

W celu doprecyzowania chorób hematologicznych przygotowujemy manualne rozmazy krwi: określamy skład procentowy komórek układu białokrwinkowego, weryfikujemy liczbę płytek krwi, oceniamy morfologię komórek. W naszym laboratorium cytopatologicznym diagnozujemy białaczki, obecność pasożytów krwi, określamy zdolność szpiku kostnego do regeneracji.

Na wyposażeniu gabinetu znajdują się także szybkie testy w kierunku chorób zakaźnych psów i kotów: parwowirozy, FeLV, FIV i innych.

W ramach leczenia ambulatoryjnego kwalifikujemy pacjentów do transfuzji krwi, określamy zgodność krzyżową próbek i wykonujemy przetoczenia od dawców.