Dzisiaj przychodnia jest czynna od 9:00 do 15:00+48 782 180 202

Komórki macierzyste, IRAP, osocze bogatopłytkowe PRP

Dla zwierząt z problemami narządu ruchu oferujemy terapie ortobiologiczne, takie jak PRP - osocze bogatopłytkowe i IRAP - autologiczną kondycjonowaną surowicę.

Przypadki okulistyczne leczymy również surowicą autologiczną, a trudno gojące się rany przy pomocy PRF - tzw. fibryny bogatopłytkowej. Wszystko to w celu skutecznego leczenia przy ograniczeniu użycia chemioterapeutyków.